POLYTECHNISCH ZAKBOEKJE PDF

Dit is precies waar MrReves goed in is. Met de nieuwe en gratis te downloaden softwaretool van Reden werkt de constructeur niet langer iteratief en sequentieel, maar maakt hij met een paar muisklikken de optimale keuze. Ze maken een eerste ontwerp op basis van randvoorwaarden. Vervolgens valideren ze dit bijvoorbeeld middels een eindige elementenberekening en kijken dan of er nog mogelijkheden zijn het ontwerp te optimaliseren door bijvoorbeeld ergens materiaal te besparen. In een aantal stappen komen ze zo tot een oplossing, maar hebben tegelijkertijd een groot aantal alternatieven al dan niet bewust overboord gegooid.

Author:Moogukree Jum
Country:Uganda
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):19 September 2009
Pages:142
PDF File Size:11.17 Mb
ePub File Size:10.49 Mb
ISBN:815-8-53988-539-2
Downloads:70700
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NejinnZie bovenstaande tabel uit de algemene besteksbepalingen van bron: polytechnisch zakboekje De kleur is niet altijd gelijkmatig, en afhankelijk van de cementkeuze. Wil men de kleur van de pleisterlagen verbeteren dan kan men in de afwerklaaag eventueel ook met zilverzand werken. Op hoeken en andere kwetsbare plekken worden aluminium of kunststof hoekbeschermers in het stucwerk aangebracht, hierdoor wordt tevens een strakkere afwerking verkregen. Door geen oorzaken op te sporen, worden de problemen ook niet opgelost.

Als we dus het vocht, de schadelijke zouten en het klimaat kunnen beheersen, is het probleem op te lossen. Hiermee wordt al meteen duidelijk, dat de oplossing uit een aantal maatregelen zal bestaan, die samen het beoogde resultaat moeten bereiken. Maatregelen tegen optrekkend vocht, het hydrofoberen van de gevels tegen intrekkend regenwater, drainering, ventilatievoorieningen, werkende goten en dergelijke zijn daar voorbeelden van.

Overigens is het vaststellen van de oorzaak niet eenvoudig, omdat visuele registratie tot onjuiste conclusies kan leiden. Het doen uitvoeren van vochtmetingen en het bepalen van de soort en de de concentraties van schadelijke zouten, is in vrijwel elk probleemgeval een vereiste.

Pleistersystemen: Met het vaststellen van de oorzaak zijn we er nog niet. Hierbij dienen we ons ervan bewust te zijn, dat er aan buitenpleisters andere eisen worden gesteld dan aan binnenpleisters, dat kelders omgeven door grondwater en vuurtorenwachterkamertjes moeilijker opgaven zijn dan alkoofjes of andere inpandige ruimten. Bij het keuzeproces worden telkens weer de specifieke voor- en nadelen van de verschillende systemen aan de omstandigheden van het desbetreffende object getoetst.

Zo is het mogelijk dat ogenschijnlijk gelijke objecten met een ander pleistersysteem afgewerkt worden. De bij restauraties het meest toegepaste pleistersystemen kan men indelen in: waterafstotende pleistersystemen;.

ATGAIVA SIELAI PDF

Wereldwiskunde Fonds

Schriftelijk onderwijs[ bewerken brontekst bewerken ] Het schriftelijk onderwijs is een vorm van afstandsonderwijs. Zowel de cursisten als de docenten bevinden zich buiten het gebouw van het instituut. Het instituut zendt de cursist schriftelijke lessen waarin huiswerkopdrachten zijn opgenomen. De cursist maakt de opdrachten en stuurt deze terug naar het instituut, dat het doorstuurt naar een docent.

LG GM750 BEDIENUNGSANLEITUNG PDF

Het polytechnisch zakboekje van PBNA

.

Related Articles