SIENER VAN RENSBURG VOORSPELLINGS PDF

Geagte Leser, Baie welkom hier by ons, en baie dankie vir u belangstelling in Siener van Rensburg se visioene. Daar is min mense in ons volkslewe wat soveel bespreking veroorsaak het as juis hierdie man. Sommige mense glo daarin terwyl ander dit summier verwerp. Die mees basiese hiervan is dat die eer en krediet aan God Almagtig gegee moet word.

Author:Kagadal Kik
Country:Venezuela
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):24 December 2007
Pages:94
PDF File Size:8.43 Mb
ePub File Size:20.81 Mb
ISBN:652-7-89571-944-7
Downloads:64267
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NikokinosDaar is baie mense in die land wat beweer dat hulle groot nasionaliste regs is maar hulle is dit nie. Wanneer hulle klaar is, sal hulle ook die swartes en gekleurdes uitnooi en aanhits om deel te neem aan die opstand wat hulle dan sal begin. Histories beskou blyk dit dat die regte omstandighede soos Siener van Rensburg dit voorspel het nog nie werklik gerealiseer het nie.

Siener van Rensburg se voorliefde vir die Boerevolk het hom in hierdie land se geskiedenis sedert die Tweede Vryheidsoorlog een van die groot geeste van sy tyd gemaak. Ek sien nie sy kop of stert nie niemand sal presies weet waar hierdie oorlog begin het of waar dit gaan eindig nie.

In die kerk sal dinge ook baie deurmekaar wees. Dan eers begin die Afrikaner se laaste, maar ook sy felste stryd. Gedurende die donker tyd sal drastiese hervorminge die land as ware omploeg, wie Baas was, is nou Klaas. Hierdie drastiese veranderinge het reeds plaasgevind. Die Boere is mismoedig. Boere loop in en uit hul huise. Dan sien ek Hosea voor my verskyn.

Dinge sal ook eers verander wanneer die volk se geloof en vertroue in God herstel word. Dit sal in daardie tyd wees dat die Boerevolk met sy rug teen die muur veg en dit sal lyk of daar geen hoop meer vir hom is nie.

Die Afrikanervolk gaan weer gesuiwer word, niks kan ons nou meer stuit nie. En hoewel die verraad en broedertwis verskriklik onder ons mense is, sien ek dat ons nogtans voortworstel op die pad wat God vir ons bepaal het. Korrupsie en kullery, leuens en geheime van alle politieke partye en privaat instansies word genadeloos opgegrawe en openbaar. Deur al die dekades is die Boerevolk herhaalde kere in die rug gesteek deur verraaiers in sy midde.

Daar kan geen hoop op vrede wees tensy hierdie verraaiers finaal verwyder is nie. Hierdie smeltkoers waarvan oom Nicolaas gepraat het, sal die einde van neutrale onbetrokkenheid wees. Elke Suid-Afrikaner en Boer sal gedwing word om te kies vir die saak van God, of broederskap met sy vyande.

Die volk is in rou. Die egte Boere rnaak vordering. Dit gaan moeilik maar die Boere bereik hulle doel. Die Boerevolk word weer gebore. Die Siener voorspel: Vreemdelinge wilde makoue uit Oos-Afrika stroom nou die land binne en oral waar hulle gaan, is daar geweld en bloedvergieting trek in dieselfde rigting wat dit brand. Daar word planne in die geheim gemaak om die Boerevolk te vernietig. Intussen bewapen hulle hulself met die hulp van die Kommuniste.

Ons gevare is groot, ons vyande legio en sterk en ryk. Hulle gebruik ons land se rykdomme teen ons. Hulle hits die koelies en basters en swartes teen ons aan. Hulle sit lank voor die tyd daar klaar en wag om op te tree teen die Boere en sy regering.

Hulle sal in die geheim klaarmaak om weer die baasskap met opstand en geweld in die hande te kry. Daarom dan dat die [Amerikaanse] los troepe in die geheim na ons hawens kom om hulle te help teen ons. Ons mense sal van hulle uitgaan, maar hulle sal met alles bly sit. Hulle [Amerikaners] is baie doelbewus en hulle spioene is oral. Ons vyande sal baie versigtig in die geheim vergaderings hou, ook wapens en ammunisie van die VSA en ander lande heimlik invoer, en oral by hulle geheime vergader- en opslagplekke wegsteek.

Die lughawebasis in Gaberone in Botswana is onlangs vergroot. Daar is gereed gemaak vir oorlog. Hulle gee voor en het nog altyd voorgegee dat hulle ons vriende is en ons belange op die hart dra, maar dit is van alle waarheid ontbloot. In hierdie geval dien hulle slegs hulle eie belange.

Hulle ontsaglike staatskuld noop hulle om elders inkomste te gaan soek. Die maklikste teiken is Suid-Afrika met sy verdeeldheid, onmin en geweld. Ook die Kommuniste sal gereedmaak om die Blanke Afrikaner te vernietig. Behalwe ook vir die moeilikhede oorsee rassekonflik en burgeroorlog. In verband met die swartmoeilikheid het ek gesien die vroue vlug.

Hul het nie eens tyd om hul venters toe te maak nie. Die gordyne waai na buite. Onluste en bloedvergieting sal in daardie tyd veral in Johannesburg Oos-Rand aan die orde van die dag wees. Terselfdertyd sal daar Engelse wees wat hulle met die Afrikaner se saakvereenselwig. Diesulkes sal vas bly staan, maar daardie wat teen die Boerevolk is, sal uiteindelik beangs op vlug slaan.

Alhoewel dit vir ons baie donker gaan word, sal ons vyande nie daarin slaag om ons geheel en al ten gronde te rig nie. Ons het reeds met hierdie meelopers te doen gekry. Alhoewel hulle deur die Duitsland gewaarsku is om dit nie te doen nie, kom hulle tog per vloot met groot magte hierheen om ons aan te val.

Daar sal aanvanklik onrus en opstande in Oos-Europa wees. Die baie rook dui op verwarring en rewolusie. Die vuur wat aftrek na die suidweste beteken dat onluste in daardie rigting sal uitbrei. Nog verder suid is Griekeland. Dit dui ook op droogtes en moontlik sal haglike ekonomiese toestande en hongersnood in Europa die oorsaak van die opstande wees.

Die waarheid sal van ons weerhou word. Duitse ingryping in Suidelike Afrika Vervolg Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

BERND KORTMANN ENGLISH LINGUISTICS ESSENTIALS PDF

SIENERVANRENSBURG.CO.ZA

Daar is baie mense in die land wat beweer dat hulle groot nasionaliste regs is maar hulle is dit nie. Wanneer hulle klaar is, sal hulle ook die swartes en gekleurdes uitnooi en aanhits om deel te neem aan die opstand wat hulle dan sal begin. Histories beskou blyk dit dat die regte omstandighede soos Siener van Rensburg dit voorspel het nog nie werklik gerealiseer het nie. Siener van Rensburg se voorliefde vir die Boerevolk het hom in hierdie land se geskiedenis sedert die Tweede Vryheidsoorlog een van die groot geeste van sy tyd gemaak. Ek sien nie sy kop of stert nie niemand sal presies weet waar hierdie oorlog begin het of waar dit gaan eindig nie.

ACMA BLACKLIST PDF

.

GLOBALIZATION A VERY SHORT INTRODUCTION BY MANFRED B STEGER PDF

.

FINANCIAL VALUATION HITCHNER PDF

.

Related Articles